Notice: wpb_map is deprecated since version 4.2 (will be removed in 6.0)! Use vc_map instead. in /home/haihvcom/public_html/dhgstore.com/wp-includes/functions.php on line 3888

Notice: Việc gọi phương thức khởi tạo cho WP_Widget in MSP_Main_Widget là không được phép từ phiên bản 4.3.0! đã được thay thế bằng
__construct()
in /home/haihvcom/public_html/dhgstore.com/wp-includes/functions.php on line 3951
Liên Hệ – http://dhgstore.com
[ultimate_google_map width="100%" height="400px" map_type="ROADMAP" lat="10.807696" lng="106.707697" zoom="16" streetviewcontrol="true" maptypecontrol="true" pancontrol="true" zoomcontrol="true" zoomcontrolsize="LARGE" marker_icon="custom" top_margin="none" map_override="0" scrollwheel="disable" icon_img="3775|http://dhgstore.com/wp-content/uploads/2015/08/location_map_pin_orange51.png" infowindow_open="infowindow_open_value" dragging="true"]Đai Hoàng Gia
47/7 Bùi Đình Tuý, Phường 24, Bình Thạnh, Việt Nam
[/ultimate_google_map]

Nhập thông tin


Thông tin chi tiết

[bsf-info-box icon_type=”selector” icon=”Defaults-map-marker” img_width=”48″ icon_size=”14″ icon_color=”#ffffff” icon_style=”circle” icon_color_bg=”#0088cc” icon_color_border=”#333333″ icon_border_size=”1″ icon_border_radius=”500″ icon_border_spacing=”50″ title=”Địa chỉ: 267/16 Bùi Đình Túy – P.24 – Bình Thạnh” read_more=”none” read_text=”Read More” hover_effect=”style_1″ pos=”default” title_font_size=”14″][/bsf-info-box][bsf-info-box icon_type=”selector” icon=”Defaults-phone” img_width=”48″ icon_size=”14″ icon_color=”#ffffff” icon_style=”circle” icon_color_bg=”#0088cc” icon_color_border=”#333333″ icon_border_size=”1″ icon_border_radius=”500″ icon_border_spacing=”50″ title=”Điện thoại: (+84) 906784509″ read_more=”none” read_text=”Read More” hover_effect=”style_1″ pos=”default” title_font_size=”14″ el_class=”m-t-n”] [/bsf-info-box][bsf-info-box icon_type=”selector” icon=”Defaults-envelope” img_width=”48″ icon_size=”14″ icon_color=”#ffffff” icon_style=”circle” icon_color_bg=”#0088cc” icon_color_border=”#333333″ icon_border_size=”1″ icon_border_radius=”500″ icon_border_spacing=”50″ read_more=”none” read_text=”Read More” hover_effect=”style_1″ pos=”default” title_font_size=”14″ title=”Email: mail@example.com” el_class=”m-t-n”] [/bsf-info-box]

Giờ Làm việc

[bsf-info-box icon_type=”selector” icon=”Defaults-clock-o” img_width=”48″ icon_size=”14″ icon_style=”none” icon_color_bg=”#ffffff” icon_color_border=”#333333″ icon_border_size=”1″ icon_border_radius=”500″ icon_border_spacing=”50″ title=”7 Ngày trong tuần / 07:00h đến 18:00h” read_more=”none” read_text=”Read More” hover_effect=”style_1″ pos=”default” title_font_size=”14″ icon_color=”#333333″] [/bsf-info-box]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *